Oudercommissie

De oudercommissie van De kleine boom komt eens per kwartaal samen om onderwerpen te bespreken als beleid, openingstijden en eventuele klachten. Mocht je een vergadering bij willen wonen of lid willen worden, dan kan dat.

De oudercommissie is per e-mail te bereiken via oudercommissie@kdvdekleineboom.nl

Voorafgaand aan een vergadering nodigen we ouders uit agendapunten aan te dragen. Na afloop sturen we via e-mail de notulen. Alle stukken liggen daarnaast ter inzage bij De kleine boom.

Wij zijn de oudercommissie